Magdalena Rutkowska

POZYTYWNIK

Masażystka Zwierząt, Artystka, Dziennikarka Radiowa

Audycja w TYFLO RADIU

13 grudnia 2016

Segregowanie
 
– Nie Widzę Przeszkód

O akcji ułatwiającej niewidomym i słabowidzącym segregowanie odpadów w rozmowie z Magdaleną Rutkowską opowiada Magdalena Sułek-Domańska.