Magdalena Rutkowska

artystka, dziennikarka radiowa, ekspertka ds. dostępności w obszarze kultury i sztuki

O MNIE

 • Współpraca z Politechniką Łódzką

  W latach 2021-2023 uczestniczyłam w projekcie Echolokacja niewidomych - wpływ typu sygnału i kierunkowości źródła dźwięku na akustyczną lokalizację przeszkód.

 • Współpraca z BWA Wrocław

  Współpraca z BWA Wrocław

   

  W 2021 roku współpracowałam z Galerią Sztuki Współczesnej BWA Wrocław. Zakres działań obejmował: szkolenie z przygotowywania audiodeskrypcji dzieł, konsultacje dot. dostępności wystaw i strony internetowej.

 • Współpraca z firmą Gimnastyka Wyobraźni

  Współpraca z firmą Gimnastyka Wyobraźni

   

  Od 2021 roku współpracuję z firmą Gimnastyka Wyobraźni, jako konsultant tyflograficznych projektów artystycznych, realizowanych w druku strukturalnym UV.

 • Współpraca z Wydawnictwem Zapomniane Sny

   

  Współpraca z Wydawnictwem Zapomniane Sny

   

  Od 2021 roku konsultuję audiodeskrypcje  grafik w publikacjach wydawanych przez Zapomniane Sny.

 • Współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  Współpraca z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  Od 2022 roku współpracuję z FRSO w zakresie szkoleń i konsultacji dot. dostępności.

 • Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i. W. Strzemińskiego

  Od 2021 współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych  w Łodzi jako ekspert ds. zapewnienia kompleksowej dostępności uczelni

 • Współpraca z Muzeum Sztuki w Łodzi

  Od 2020 współpracuje z Muzeum Sztiki w Łodzi jako Konsultant ds. dostępności

   

 • Współpraca z firmą ManaArt

  Od 2015 współpracuje z firmą MANAART.

  1. Cpryrighter

  2. Współpraca projektowa i wykonawcza

  3. Przygotowywanie materiałów reklamowych

 • Współpraca z firmą MEDISON

  2020 Prcowałam dla firmy Medison Wojciech Maj jako Specjalista ds. pozyskiwania nowych klientów oraz relacji z nimi.

 • Radio DHT

  od 2018 roku prowadzę audycje.  Autorski cykl
  Pozytywnik - Audycja Wolna od Malkątenctwa

  w 2017 współprowadziłam  Słowiańskie Gawędy

  w 2016 współprowadziłam Słowiańska Wiara Dziś

 • Festiwal Naturalnego Budowania 2019

  Festiwal Naturalnego Budowania 2019

  Prowadziłam Panel Dyskusyjny: Projektowanie przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Organizatorzy: OSBN - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego

 • Tyflopodcast

 • Właścicielka Ike Studio - firma o profilu artystycznym

  2013-2018 - Wiela Brytania

   

 • Niezwykła Polka 2007 z Woj. Łódzkiego

  We wrześniu 2007 r. zostałam jedną z 16 laureatek ogólnopolskiego konkursu Akcja Akacja. Konkurs to inicjatywa grupy organizacji pozarządowych Akcja Akacja, Fundacji Partners i Fundacji Przyjaciółka. Jego celem było wyróżnienie kobiet aktywnych społecznie w lokalnych środowiskach, promujących zasady otwartości i tolerancji, inspirujących oraz angażujących w działania innych ludzi. Każda z nas otrzymała tytuł Niezwykłej Polki oraz statuetkę symbolizującą drzewko akacji. Żywe drzewka zostały posadzone w wojewódzkich miastach laureatek, aby przypominać o wkładzie kobiet w rozwój lokalnych środowisk.

 • Masaż leczniczy zwierząt

  Od 2003 r. do 2021 zajmujowałam się masażem leczniczym zwierząt. Współpracowałam z wieloma lekarzami weterynarii.

 • Udział w projektach badawczych Politechniki Łódzkiej

  W latach 2004-2012 bralam udział w projektach badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) realizowanych w Zakładzie Elektroniki Medycznej Politechniki Łódzkiej:

   

  1. Zintegrowany system wspomagający osobę niewidomą, z dźwiękowym interfejsem użytkownika - grant badawczy MNiSW nr 3T11B03827, realizowany w latach 2004-2007.

   

  2. Projekt i badania prototypu mobilnego systemu wspomagania osoby niewidomej w samodzielnym poruszaniu się w terenie miejskim z wykorzystaniem obrazowania dźwiękowego otoczenia, systemu nawigacji satelitarnej i mapy elektronicznej miasta - grant rozwojowy MNiSW nr R02 013 03, realizowany w latach 2007-2010.

   

  3. System dotykowej prezentacji otoczenia dla osób niewidomych

 • Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim

  W latach 2008-2011 współpracowałam z dr. Ewą Klimą z katedry gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego. Współprowadziłam wybrane zajęcia geografii społecznej miasta, na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. W zajęciach uczestniczyli studenci kierunków: geografia, geografia nauczycielska, gospodarka przestrzenna.

  Tematy spotkań: multisensoryczne postrzeganie przestrzeni, orjentacja przestrzenna niewidomych, urządzenia oprogramowania i systemy wspomagające dla niewidomych i słabowidzących, wychowanie, szkolenie i współpraca z psem przewodnikiem, mapy dźwiękowe, mapy i plany tyflograficzne, oznaczenia brajlowskie wbudynkach użyteczności publicznej, problemy społeczne osób niewidomych i słabowidzących, dostosowanie infrastruktury miejskiej do potrzeb osób niewidomych.

 • Współpraca ze Studiem Tyflografiki

  Od 2006 r. współpracuję ze Studiem Tyflografiki.

   

  1. Konsultant i uczestnik prac nad percepcją dotykową znaków tyflokartograficznych i tyflograficznych prowadzonych w ramach badań przez Studio

   

  Tyflografiki w latach 2006 - 2007

   

  2. Konsultant planów dotykowych i map dla niewidomych w pracach Studia Tyflografiki

 • Współpraca z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu

 • Współpraca z Orange Labs Grupy TP

  W latach 2008-2012 byłam konsultantem w pracach nad stworzeniem aplikacji Asystent NN, na telefony z systemem Symbian.

  Aplikacja Asystent przeznaczona jest dla osób niewidomych i niedowidzących, które mają problemy z użytkowaniem telefonu komórkowego. Asystent ma na celu ułatwienie korzystania z funkcji telefonu dzięki zintegrowanemu syntezatorowi mowy oraz przebudowanej strukturze menu. Aplikacja, po zainstalowaniu, integruje się z telefonem i w pełni zastępuje jego standardowe menu. Dostępne funkcje to m.in.: wykonywanie i przeglądanie rejestru połączeń, odczytywanie/edytowanie listy kontaktów, wysyłanie/odbieranie wiadomości SMS i MMS, kalendarz, dyktafon, nagrywanie filmów i robienie zdjęć z możliwością wysłania ich do predefiniowanych kontaktów, itp. Dodatkowo Asystent posiada funkcje rozpoznawania kolorów i kierunku źródła światła, które są dostępne dzięki wbudowanej kamerze w telefonie. Asystent obsługuje język polski i angielski (wymagane są odpowiednie syntezatory

  Aplikacja jest dostępna w ofercie Orange.Asystent NN (dla osób niewidomych i niedowidzących) -

 • Współpraca z firmą Addonix

  W latach 2009-2010 współpracowałam z firmą Addonix, współtworząc system oznaczeń brajlowskiich dla budynków użyteczności publicznej oraz mapy i plany tyflograficzne.

 • Współpraca z Teatrem Nowym

  W 2022 r. współpracowałam z Teatrem Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi w zakresie: konsultacji dostępności spektaklu dla osób z niepełnosprawnościami oraz konsultacji audiodeskrypcji.

 • Współpraca z Teatrem Dramatycznym  im. Jerzego Szaniawskiego.

  W latach 2022-2023 współpracowałam z Teatrem Dramatycznym w Płocku. Zakres prac obejmował: szkolenia dla pracowników w temacie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz konsultacje rozwiązań i praktyk stosowanych przez instytucję.

 • Współpraca z Muzeum Mazowieckim

  W latach 2022-2023 współpracowałam z Muzeum Mazowieckim w Płocku. Zakres prac obejmował: szkolenia dla pracowników w temacie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz konsultacje rozwiązań i praktyk stosowanych przez instytucję.

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem „De Facto”

  Od 2022 r. współpracuję ze Mazowieckim Stowarzyszeniem Pracy Dla Niewidomych „De Facto”, realizując wdrażanie dostępności w instytucjach kultury.

   

 • Współpraca z Fundacją OKIS

  Od 2022 r. współpracuję z Fundacją Otwieramy Kulturę i Sztukę, w zakresie zapewniania dostępności w obszarze kultury i sztuki.

 • Współpraca z Fundacją Ari Ari

  Od 2022 r. współpracuje z Fundacją Ari Ari, w zakresie zapewniania dostępności w obszarze kultury i sztuki.

 • Współpraca z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym

  Od 2023 r. współpracuję z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, w zakresie zapewnienia dostępności wystaw i oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Współpraca z Galerią Arsenał

  W 2023 r. współpracowałam z Galerią Arsenał w Poznaniu, wykonując konsultacje audiodeskrypcji wystaw.

 • Współpraca z Muzeum Książki Artystycznej

  W 2022 r. współpracowałam z Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, konsultując audiodeskrypcje dygitalizowanych zasobów instytucji.

 • Współpraca z Wydawnictwem Fantazmaty

  Od 2022 r. współpracuję z Wydawnictwem Fantazmaty, konsultując audiodeskrypcje okładek publikacji.

 • Współpraca z Teatrem Śląskim

  Współpraca z Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego

  W 2023 roku współpracowałam z Teatrem Śląskim konsultując audiodeskrypcje spektakli teatralnych.

Magdalena Rutkowska - artystka, ekspertka ds. dostępności w obszarze kultury i sztuki. Współtwórczyni i uczestniczka projektów naukowych, edukacyjnych i medialnych. Współpracuję z instytucjami, uczelniami, firmami i organizacjami pozarządowymi. Prowadzę szkolenia, warsztaty i konsultacje w zakresie zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Tel. +48 666 9191 36

kontakt@magdalenarutkowska.eu