Magdalena Rutkowska

POZYTYWNIK

Masażystka Zwierząt, Artystka, Dziennikarka Radiowa

Organizacja Zbiórek Pieniężnych

O właściwym przygotowaniu i przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej z Jarosławem Węglorzem rozmawia Magdalena Rutkowska.