Magdalena Rutkowska

POZYTYWNIK

Masażystka Zwierząt, Artystka, Dziennikarka Radiowa

22 listopada 2016

TYFLOPODCAST

Audycja w TYFLO RADIU

Genealogia

O poszukiwaniu swoich przodków, budowaniu drzewa genealogicznego przy pomocy nowoczesnych technologii rozmawiają Magdalena Rutkowska i Andrzej Niewieczerzał.