Magdalena Rutkowska

POZYTYWNIK

Masażystka Zwierząt, Artystka, Dziennikarka Radiowa

Blaski i Cienie Zatrudniania Niepełnosprawnych Oczami Pracodawcy

TYFLOPODCAST

Audycja w TYFLO RADIU

Blaski i Cienie Zatrudniania Niepełnosprawnych Oczami Pracodawcy

O korzyściach i problemach wynikających z zatrudniania niepełnosprawnych w małej, rodzinnej firmie rozmawiały Magdalena Rutkowska i Agnieszka Janicka-Maj.